Category NL

Andriol Bodybuilding nl Forum

In haar laatste jaren binnen de hogeschool heeft Anna Maria een aantal zijpaden bewandeld. Anna Maria heeft zich binnen de hogeschool blijvend met dit onderwerp bezig gehouden. Een kentering kwam er toen zij zich, onder de bezielende leiding van CvB-lid…